دسته بندی محصول

سنگ سنباده محک 32*25*200
3,490,000 ریال 3,490,000 ریال 3490000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*25*175
2,980,000 ریال 2,980,000 ریال 2980000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*150
2,030,000 ریال 2,030,000 ریال 2030000.0 IRR
سنگ سنباده محک 20*125
1,250,000 ریال 1,250,000 ریال 1250000.0 IRR
پد سنباده پشت کرکی آچار خور 180
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
دیسک سنباده فیبری ثایت P80-115 AO
226,001 ریال 226,001 ریال 226001.0 IRR
دیسک سنباده پشت کرکی ثایت P220-AE
360,000 ریال 360,000 ریال 360000.0 IRR
دیسک سنباده پشت کرکی ثایت P180-AE
360,001 ریال 360,001 ریال 360001.0 IRR
دیسک سنباده پشت کرکی ثایت P100-AD
389,904 ریال 389,904 ریال 389904.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P40 AOX
1,880,000 ریال 1,880,000 ریال 1880000.0 IRR
پد نگهدارنده سنباده پشت کرکی 7.5c
750,000 ریال 750,000 ریال 750000.0 IRR