دسته بندی محصول

تسمه کولری نمره 57
490,000 ریال 490,000 ریال 490000.0 IRR
تسمه لاستیکی کولری نمره 45
390,000 ریال 390,000 ریال 390000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*25*200
3,490,000 ریال 3,490,000 ریال 3490000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*25*175
2,980,000 ریال 2,980,000 ریال 2980000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*150
2,030,000 ریال 2,030,000 ریال 2030000.0 IRR
سنگ سنباده محک 20*125
1,250,000 ریال 1,250,000 ریال 1250000.0 IRR
سنباده پوستاب اسمیردکس P320 با پشت بند آبی
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
سنباده پوستاب اسمیردکس P220 با پشت بند آبی
160,000 ریال 160,000 ریال 160000.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P320 با پشت بند زرد
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P180 با پشت بند زرد
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P220 با پشت بند زرد
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
پد سنباده پشت کرکی آچار خور 180
500,000 ریال 500,000 ریال 500000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P120 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P100 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P80 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P60 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده رول ثایت P80-AGD طول 50 متر
14,000,000 ریال 14,000,000 ریال 14000000.0 IRR
فوم سنباده دوطرفه ثایت P100 MC
360,000 ریال 360,000 ریال 360000.0 IRR
دیسک سنباده فیبری ثایت P80-115 AO
225,000 ریال 225,000 ریال 225000.0 IRR
سنباده فوم یک طرفه ثایت P60 MA
315,000 ریال 315,000 ریال 315000.0 IRR