دسته بندی محصول

ست مته ترکیبی آهن و بتن رونیکس 9 عددی مدل RH-5585
5,998,001 ریال 5,998,001 ریال 5998001.0 IRR
کوبلینگ باد دوراهی رونیکس 2WAYS
2,989,000 ریال 2,989,000 ریال 2989000.0 IRR
ست قلاویز چپ گرد 5 عددی
890,000 ریال 890,000 ریال 890000.0 IRR
مته سرامیک گرانیت بست اور سایز 10
635,000 ریال 635,000 ریال 635000.0 IRR
صفحه برش سرامیک یائوفنگ قطر 230
3,820,000 ریال 3,820,000 ریال 3820000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 1
185,000 ریال 185,000 ریال 185000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 1.5
215,000 ریال 215,000 ریال 215000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 2
245,000 ریال 245,000 ریال 245000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 2.5
275,000 ریال 275,000 ریال 275000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 3
325,000 ریال 325,000 ریال 325000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 3.5
400,001 ریال 400,001 ریال 400001.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 4
445,000 ریال 445,000 ریال 445000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 4.5
485,000 ریال 485,000 ریال 485000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 5
565,000 ریال 565,000 ریال 565000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 5.5
625,001 ریال 625,001 ریال 625001.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 6
685,000 ریال 685,000 ریال 685000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 6.5
795,000 ریال 795,000 ریال 795000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 7
955,000 ریال 955,000 ریال 955000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 7.5
1,055,000 ریال 1,055,000 ریال 1055000.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 8
1,295,000 ریال 1,295,000 ریال 1295000.0 IRR