دسته بندی محصول

ست مته ترکیبی آهن و بتن رونیکس 9 عددی مدل RH-5585
6,557,615 ریال 6,557,615 ریال 6557615.0 IRR
کوپلینگ باد دو راهی رونیکس مدل 2WAYS
3,988,001 ریال 3,988,001 ریال 3988001.0 IRR
ست قلاویز چپ گرد 5 عددی
898,165 ریال 898,165 ریال 898165.0 IRR
مته سرامیک گرانیت بست اور سایز 10
640,826 ریال 640,826 ریال 640826.0 IRR
صفحه برش سرامیک یائوفنگ قطر 230
3,855,046 ریال 3,855,046 ریال 3855046.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 1
186,698 ریال 186,698 ریال 186698.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 1.5
216,973 ریال 216,973 ریال 216973.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 2
247,248 ریال 247,248 ریال 247248.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 2.5
277,523 ریال 277,523 ریال 277523.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 3
327,982 ریال 327,982 ریال 327982.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 3.5
403,670 ریال 403,670 ریال 403670.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 4
449,083 ریال 449,083 ریال 449083.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 4.5
489,449 ریال 489,449 ریال 489449.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 5
570,184 ریال 570,184 ریال 570184.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 5.5
754,863 ریال 754,863 ریال 754863.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 6
691,284 ریال 691,284 ریال 691284.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 6.5
802,294 ریال 802,294 ریال 802294.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 7
963,762 ریال 963,762 ریال 963762.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 7.5
1,422,936 ریال 1,422,936 ریال 1422936.0 IRR
مته کبالت بست اور سایز 8
1,260,001 ریال 1,260,001 ریال 1260001.0 IRR