دسته بندی محصول

تسمه کولری نمره 57
490,000 ریال 490,000 ریال 490000.0 IRR
تسمه لاستیکی کولری نمره 45
390,000 ریال 390,000 ریال 390000.0 IRR
قیچی لوله بر VINYL
2,100,001 ریال 2,100,001 ریال 2100001.0 IRR
سوهان استیل مثلثی 200*15
420,000 ریال 420,000 ریال 420000.0 IRR
سنگ چاقو تیز کن
790,000 ریال 790,000 ریال 790000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*25*200
3,490,000 ریال 3,490,000 ریال 3490000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*25*175
2,980,000 ریال 2,980,000 ریال 2980000.0 IRR
سنگ سنباده محک 32*150
2,030,000 ریال 2,030,000 ریال 2030000.0 IRR
سنگ سنباده محک 20*125
1,250,000 ریال 1,250,000 ریال 1250000.0 IRR
سنباده پوستاب اسمیردکس P320 با پشت بند آبی
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
سنباده پوستاب اسمیردکس P220 با پشت بند آبی
160,000 ریال 160,000 ریال 160000.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P320 با پشت بند زرد
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P180 با پشت بند زرد
198,001 ریال 198,001 ریال 198001.0 IRR
سنباده برگی اسمیردکس P220 با پشت بند زرد
198,001 ریال 198,001 ریال 198001.0 IRR
اره تاشو سامورایی تات
1,590,000 ریال 1,590,000 ریال 1590000.0 IRR
پد سنباده پشت کرکی آچار خور 180
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P120 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P100 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P80 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR
سنباده تسمه ای ثایت P60 NC-AX بسته 3 عددی
2,390,000 ریال 2,390,000 ریال 2390000.0 IRR