دسته بندی محصول

چسب دوطرفه ساکا عرض 3 سانت
444,037 ریال 444,037 ریال 444037.0 IRR
چسب دوطرفه ساکا عرض 2 سانت
292,661 ریال 292,661 ریال 292661.0 IRR
چسب دوطرفه ژله ای 10 میل
755,000 ریال 755,000 ریال 755000.0 IRR
چسب دوطرفه ژله ای 30 میل
1,230,000 ریال 1,230,000 ریال 1230000.0 IRR
چسب دوطرفه ژله ای 40 میل
1,507,000 ریال 1,507,000 ریال 1507000.0 IRR
چسب دوطرفه ژله ای 50 میل
2,035,000 ریال 2,035,000 ریال 2035000.0 IRR