دسته بندی محصول

انبردست سایز 8 JINYI
2,220,184 ریال 2,220,184 ریال 2220184.0 IRR
انبر قفلی فیلتر بازکن
2,906,422 ریال 2,906,422 ریال 2906422.0 IRR
انبر قفلی LOCKING PLHER مشکی سایز 10
2,068,807 ریال 2,068,807 ریال 2068807.0 IRR
انبر پرچ HAND RIVETER
2,608,716 ریال 2,608,716 ریال 2608716.0 IRR
دم باریک سایز 7
1,705,505 ریال 1,705,505 ریال 1705505.0 IRR
دم باریک رونیکس 6 اینچ کد RH1376
2,319,083 ریال 2,319,083 ریال 2319083.0 IRR
انبردست رونیکس 7 اینچ مدل RH-1177
2,599,001 ریال 2,599,001 ریال 2599001.0 IRR
سیم لخت کن اتومات
2,512,844 ریال 2,512,844 ریال 2512844.0 IRR
انبر سیم چین میکا 8 اینچ
1,624,770 ریال 1,624,770 ریال 1624770.0 IRR
گاز انبر کنیپکس
2,640,000 ریال 2,640,000 ریال 2640000.0 IRR
سیم چین کله گاوی لئو رونیکس 7 اینچ مدل RH-1237
3,998,001 ریال 3,998,001 ریال 3998001.0 IRR
انبر قفلی تات سایز 10 اینچ
2,550,000 ریال 2,550,000 ریال 2550000.0 IRR
انبر قفلی رونیکس سایز 10 اینچ مدل RH-1417
4,898,001 ریال 4,898,001 ریال 4898001.0 IRR
انبردست رونیکس سایز 8 مدل الترا RH-1178
2,319,083 ریال 2,319,083 ریال 2319083.0 IRR
انبر قفلی رونیکس سایز 7 مدل RH-1416
3,530,093 ریال 3,530,093 ریال 3530093.0 IRR
انبر پرچ دینو رونیکس مدل 1606
4,024,588 ریال 4,024,588 ریال 4024588.0 IRR